<% ' FP_ASP ASP Automatically generated by a Frontpage Component. Do not Edit. On Error Resume Next Session("FP_OldCodePage") = Session.CodePage Session("FP_OldLCID") = Session.LCID Session.CodePage = 1250 Session.LCID = 1029 Err.Clear strErrorUrl = "" If Request.ServerVariables("REQUEST_METHOD") = "POST" Then If Request.Form("VTI-GROUP") = "0" Then Err.Clear Set fp_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot create connection" Set fp_rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot create record set" fp_conn.Open Application("registrace_ConnectionString") FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot open database" fp_rs.Open "Výsledky", fp_conn, 1, 3, 2 ' adOpenKeySet, adLockOptimistic, adCmdTable FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot open record set" fp_rs.AddNew FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot add new record set to the database" Dim arFormFields0(4) Dim arFormDBFields0(4) Dim arFormValues0(4) arFormFields0(0) = "Password" arFormDBFields0(0) = "Password" arFormValues0(0) = Request("Password") arFormFields0(1) = "Username" arFormDBFields0(1) = "Username" arFormValues0(1) = Request("Username") arFormFields0(2) = "EmailAddress" arFormDBFields0(2) = "EmailAddress" arFormValues0(2) = Request("EmailAddress") arFormFields0(3) = "PasswordVerify" arFormDBFields0(3) = "PasswordVerify" arFormValues0(3) = Request("PasswordVerify") FP_SaveFormFields fp_rs, arFormFields0, arFormDBFields0 If Request.ServerVariables("REMOTE_USER") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_USER"), "Uživatelské_jméno" End If If Request.ServerVariables("REMOTE_HOST") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("REMOTE_HOST"), "Název vzdáleného_počítače" End If FP_SaveFieldToDB fp_rs, Now, "Časové_razítko" If Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT") <> "" Then FP_SaveFieldToDB fp_rs, Request.ServerVariables("HTTP_USER_AGENT"), "Typ_prohlížeče" End If fp_rs.Update FP_DumpError strErrorUrl, "Cannot update the database" fp_rs.Close fp_conn.Close FP_FormConfirmation "text/html; charset=windows-1250",_ "Form Confirmation",_ "Thank you for submitting the following information:",_ "registrace.htm",_ "Return to the form." End If End If Session.CodePage = Session("FP_OldCodePage") Session.LCID = Session("FP_OldLCID") %> Registrace uživatelů –


                                                        

 

[Probíhají úpravy]

Registrace uživatelů – Firmware ke stažení


Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se můžete automaticky zaregistrovat jako uživatel webu Firmware ke stažení. Na tento web mají přístup pouze registrovaní uživatelé. Zvolte si uživatelské jméno (například příjmení) a dbejte na to, aby neobsahovalo mezery. Vytvořte si také soukromé heslo. Od nynějška budou tyto údaje „klíčem“ k webu Firmware ke stažení. Tyto informace budou uloženy v registrační databázi, která je přístupná pouze správci webového serveru, nikoli běžným uživatelům.

Jednou z hlavních výhod webu s omezeným přístupem, například Firmware ke stažení, je, že uživatelé například nemusí při odesílání článku do diskusní skupiny zadávat své jméno do polí formuláře, protože na webovém serveru jsou již informace o jejich totožnosti uloženy. Podobně mají ostatní uživatelé jistotu, že jste skutečně odesílatelem svých článků a příspěvků a že se při odesílání těchto příspěvků za vás nevydávala jiná osoba.

Po úspěšné registraci budete při prvním pokusu o přístup na web Firmware ke stažení požádáni prohlížečem o zadání uživatelského jména a hesla. Tyto informace si prohlížeč zapamatuje po celou dobu, kdy je spuštěn. Můžete tedy otevřít libovolný dokument na webu Firmware ke stažení, aniž byste tyto informace znovu zadávali.


 

Odeslání formuláře

Vytvořte uživatelské jméno:
můžete použít velká i malá písmena
Vytvořte heslo:
nikomu je nesdělujte.
Zadejte heslo znovu:
za účelem ověření
Zadejte elektronickou adresu:
pokud existuje


Informace o autorovi
Copyright © 2001 [Název organizace]. Všechna práva vyhrazena.
Poslední aktualizace: 05. 12. 2007 

 

Zprávu elektronické pošty s dotazy nebo komentářem k tomuto webovému serveru zašlete na adresu petr.winkler@volny.cz.
Copyright © 2007 Winkler Audio
Naposledy změněno: 17. 02. 2008